Meteen naar de inhoud

Voor wie?

Wij richten onze begeleiding op kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. 


Bij minderjarigen gebeurt de aanmelding door de ouders of betrokken opvoeders.
Als ouder kunt u zelf een bezorgdheid hebben of door andere betrokken personen doorverwezen worden:

  • School of CLB
  • Huisarts, kinderarts of kinderpsychiater
  • Andere hulpverleners

 

Meerderjarigen kunnen zelf contact opnemen met hun hulpvraag.
We vertrekken vanuit de gedrags- of emotionele signalen van het kind/de jongere.
Deze signalen kunnen betrekking hebben op:

  • Sociaal-emotionele problemen op school of in de thuissituatie: pestproblematiek, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, scheiding, rouw, depressieve gevoelens...
  • Gedragsproblemen
  • Ontwikkelingsproblematiek of ontwikkelingsstoornissen: autisme, ADHD...
  • Bijzonder functioneren: hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit...
  • Vragen gekoppeld aan de puberteit en adolescentie: zelfbeeld, toekomstperspectief, motivatie...
  • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn...) zonder medische oorzaak.